About Us

เทคโนโลยีเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องมีในชีวิต ซึ่งเทคโนโลยีต่าง ๆ ก็ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อให้มนุษย์ได้ใช้ชีวิตสะดวกขึ้น รวดเร็วขึ้น และแม่นยำขึ้น

ด้วยความสำคัญของเทคโนโลยี ทางเราจึงได้จัดทำเว็บไซต์นี้ขึ้นมา เพื่อต้องการนำเสนอบทความเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในทั้งประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้คนที่สนใจได้รับความรู้ในเรื่องต่าง ๆ อย่างถูกต้องมากที่สุด แต่ขอออกตัวก่อนเลยว่า เทคโนโลยีที่เราหยิบยกขึ้นมานั้น อาจจะมีทั้งประโยชน์และโทษในเวลาเดียวกัน เพราะฉะนั้นในบางบทความเราอาจมีการนำเสนอเหรียญทั้งสองด้านที่เป็นความจริงเพื่อประกอบการตัดสินใจของทุกคน

โดยทางเราไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเทคโนโลยีใด ๆ เราเพียงแค่เป็นคนกลางที่ต้องการบอกต่อองค์ความรู้ให้กับเพื่อนร่วมโลกเท่านั้น